Dřevo na topení využívá čím dál více lidí. Hlavním důvodem jsou vzrůstající ceny za plyn, uhlí a elektrickou energii a zvýšený zájem o ochranu životního prostředí. Ale důvodů, proč topíme dřevem je více:

Dobrá výhřevnost dříví

  • Dřevo, jako alternativní zdroj tepla
  • Nenáročné skladování palivového dříví a snadné skladování
  • Topení dřevem je ekologicky šetrné
  • Zpracování a dopravu nechte na nás

Dřevo, jako alternativní zdroj tepla

Topení dříví se dá použít i jako doplňkový zdroj při topení uhlím, plynen nebo elektřinou. V případě topení v krbu do vašich domovů vnesete dobrou atmosféru a pohodu.

Nenáročné skladování palivového dříví a snadné zacházení

Při topení dřevem je oproti ostatním palivům minimální odpad, který se dá dále využít jako hnojivo. Ve srovnání s uhlím se palivové dřevo mnohem snáze a čistěji skladuje. Manipulace se dřevem je čistější a lehčí. Skladování dřeva je nenáročné. V případě, že nemáte dostatečné prostory, můžete využít skladovacích prostor naší firmy.

Topení dřevem je ekologicky šetrné

Topení dřevem je šetrné k životnímu prostředí, při jeho spalování neuniká do ovzduší takové množství škodlivin, jako u uhlí. Jedná se o obnovitelný zdroj tepelné energie. Využívání palivového dříví přispívá k zachování životního prosředí.

Zpracování a dopravu nechte na nás

Palivové a krbové dříví vám přivezeme až domů, nemusíte ho již štípat ani řezat, je připraveno na topení