Výhřevnost palivového dříví je při srovnání s jinými palivy vynikající. Topí-li se dřevem efektivně, může nahradit jiná, dražší paliva (např. 1m3 vysušeného listnatého dřeva nahradí 200 litrů topného oleje nebo 5 q koksu či 7 – 8 q briket).

Výhřevnost dřeva je dána druhem dřeva; je tím vyšší, čím je dřevo sušší, čím je větší jeho hustota a čám více ligninu a pryskyřice obsahuje.

Pro krby a kamna je vhodné dřevo dubové, habrové a bukové.

Optimální je spalovat dřevo dostatečně proschlé, proto doporučujeme vytvářet si dostatečnou zásobu dřeva předem.

Syrové dřevo obsahuje 50% vody a oproti vyschlému dřevu má poloviční výhřevnost.

Pro topení v krbech není vhodné lakované, barvené nebo impregnované dřevo, plasty a papírový odpad.Oheň, Palivové dřevo

PRM – Zkratka pro prostorový metr – metrová polena jsou vyskládána do krychle 1x1x1m.

Tabulka výhřevnosti jednotlivých dřevin
Typ dřeva kWh/prm kW/kg
javor 1900 4.1
bříza 1900 4.3
dub 2100 4.2
olše 1500 4.1
jasan 2100 4.2
smrk 1600 4.4
borovice 1700 4.4
modřín 1700 4.4
topol 1400 4.2
buk 2100 4.2
habr 2200 4.2
jedle 1500 4.4